ข่าวและประกาศ

หัวข้อข่าว
วันที่
คู่มือการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ งบประมาณปี 2561 5/28/2018
แจ้งปัญหาระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยขัดข้อง 11/12/2014
Large Text File Viewer 5.2 10/9/2014
แจ้งปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 10/29/2013
แจ้งปัญหาระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยขัดข้อง 10/9/2013
แจ้งปัญหาการใช้งาน ระบบให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้อง 9/18/2013
แจ้งปรับปรุงอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 7/17/2012
แจ้งปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 7/16/2012
แจ้งปรับปรุงระบบให้บริการ e-mail 6/1/2012
แจ้งปรับปรุงระบบสายสื่อสัญญาณ 4/17/2012
Page 1 of 3 (23 items)
Prev
[1]
2
3
Next