สถานะระบบเครือข่าย NU Net

ปกติดี
Internet
ปกติดี
NU Mail
ปกติดี
NU Web
ปกติดี
E-Registra
ปกติดี
Uninet
ปกติดี
Faculty

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

มีอะไรใหม่บ้าง

แจ้งปัญหาระบบเครือข่าย NU Net

จำนวนผู้เข้าชม: 77634 คน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2550