หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550

ดาวน์โหลดไฟล์ TrafficData.pdf

วันที่6/10/2008 10:11:28 AM โดย arnank

ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550

23 สิงหาคม พ.ศ. 2550

ดาวน์โหลดไฟล์ TrafficData.pdf

ดาวน์โหลดไปแล้ว 2288 ครั้ง