โปรมช่วยแก้ปัญญหาเปลี่ยนภาษาใน office 2016 และ Office 365 ที่ติดตั้งบน windows 10

ดาวน์โหลดไฟล์ Switch.Input.Language.V.0.2.exe

วันที่9/28/2016 10:14:03 AM โดย sorapongs

 วิธีการใช้งาน

1. ดาวน์โหลดโปรแกรม Switch.Input.Language.V.0.2 

2. คลิกขวาที่โปรแกรม Switch.Input.Language.V.0.2  ที่ดาวน์โหลดมา แล้วเลือก Run as administrator

3. ทำตามขั้นตอนการติดตั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์ Switch.Input.Language.V.0.2.exe

ดาวน์โหลดไปแล้ว 4087 ครั้ง