ประกาศนโยบายการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดาวน์โหลดไฟล์ ประกาศนโยบายการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.pdf

วันที่5/14/2008 11:14:24 AM โดย phonrobs

เอกสารแสดงนโยบายการใช้งาน NU Net ของมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้ใช้งานระบบเครือข่าย NU Net ทุกคนต้องรับทราบและปฏิบัติตาม

ดาวน์โหลดไฟล์ ประกาศนโยบายการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.pdf

ดาวน์โหลดไปแล้ว 6284 ครั้ง