คู่มือการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต ภายในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร (NU-NET)

ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต NU-NET.pdf

วันที่6/16/2016 2:44:07 PM โดย arnank

ด้วย มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ทำการปรับปรุงระบบตรวจสอบยืนยันตัวตนในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (NU-NET) เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตจากเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท รวมทั้งสามารถจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ได้ตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

การใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย(WiFi)

- ใช้งานบน WiFi ชื่อ @NU-WiFi  (ล๊อกอินครั้งเดียวใช้งานได้ตลอด) <คลิกดูคู่มือการใช้งาน>

- ใช้งานบน WiFi ชื่อ WiFi NU (ล๊อกอินทุกวัน https://authen.nu.ac.th

ใช้งานระบบเครือข่ายใช้สาย (LAN)

ผู้ใช้งานจะต้องทำการ Login ที่เว็บไซต์ https://authen.nu.ac.th ก่อนเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตทุกครั้ง โดยใช้ Account NU-NET เพื่อยืนยันตัวตนในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (NU-NET)

 

และในกรณีที่ต้องการ Logout ตัดการเชื่อมต่ออินเทอร็เน็ต ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ https://authen.nu.ac.th เพื่อป้องกันมิให้คนอื่นสวมสิทธิ์ในการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้

 

ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต NU-NET.pdf

ดาวน์โหลดไปแล้ว 78904 ครั้ง