คู่มือการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต ภายในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร (NU-NET)

ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต NU-NET.pdf

วันที่8/3/2020 10:54:43 AM โดย arnank

ด้วย มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ทำการปรับปรุงระบบตรวจสอบยืนยันตัวตนในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (NU-NET) เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตจากเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท รวมทั้งสามารถจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ได้ตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

การใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย(WiFi)

- ใช้งานบน WiFi ชื่อ @NU-WiFi-5G, @NU-WiFi  (ล๊อกอินครั้งเดียวใช้งานได้ตลอด) <คลิกดูคู่มือการใช้งาน>

- ใช้งานบน WiFi ชื่อ WiFi NU (สำหรับ Window 7,XP ต้องล๊อกอินทุก 8 ชม. ที่ https://login.nu.ac.th

- ใช้งานบน WiFi ชื่อ @NU-IoT สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถล๊อกอินได้

- ใช้งานบน WiFi ชื่อ eduroam   สำหรับบุคลากรจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ

ใช้งานระบบเครือข่ายใช้สาย (LAN)

ผู้ใช้งานจะต้องทำการ Login ที่เว็บไซต์ https://login.nu.ac.th ก่อนเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตทุก 8 ชม. โดยใช้ Account NU-NET เพื่อยืนยันตัวตนในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (NU-NET)

 และในกรณีที่ต้องการ Logout ตัดการเชื่อมต่ออินเทอร็เน็ต ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ http://logout.nu.ac.th เพื่อป้องกันมิให้คนอื่นสวมสิทธิ์ในการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้

 

ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต NU-NET.pdf

ดาวน์โหลดไปแล้ว 81084 ครั้ง