แจ้งปรับปรุงอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

วันที่7/17/2012 10:42:20 AM โดย saruno

เรียน ผู้ใช้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
          เนื่องด้วยกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อทำการทดสอบระบบ ในวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2555 เวลา 12.00 - 13.00 น. ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบให้ระบบอินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
 
งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1523