แจ้งปรับปรุงระบบให้บริการ e-mail

วันที่6/1/2012 1:53:26 PM โดย saruno

เรียน ผู้ใช้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

      

        เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ e-mail ของมหาวิทยาลัย งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์จึงมีความจำเป็นที่จะดำเนินการปรับปรุงระบบให้บริการ ในวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2555 ในระหว่างเวลา 24.00 - 01.00 น. ซึ่งจะส่งผลกระทบให้ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว ระบบให้บริการ e-mail ของคณะวิทยาศาสตร์ จะไม่สามารถใช้งานได้

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 

งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์

กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

055-961524