แจ้งปรับปรุงระบบสายสื่อสัญญาณ

วันที่4/17/2012 1:28:53 PM โดย saruno

เรียน ผู้ใช้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

            เนื่องด้วยในวันอังคารที่ 17 เมษายน 2555 (วันนี้) เวลา 20.00 - 20.30 น. งานบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะดำเนินการสลับสายสัญญาณเครือข่าย UniNet ซึ่งจะส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว การใช้งานระบบฐานข้อมูลออนไลน์ของมหาวิทยาลัยจะไม่สามารถทำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

งานบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์

055-961524