แจ้งปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ตั้งแต่วันที่7/10/2014 12:00:00 PM ถึงวันที่ 7/10/2014 1:00:00 PM

 เรียน ผู้ใช้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

   
        เนื่องด้วยงานระบบเครือข่ายมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลหลักของมหาวิทยาลัย (SAN) เพื่อทดแทนอุปกรณ์ที่ชำรุด โดยจะทำการปรับเปลี่ยนในวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 (วันนี้) เวลา 12.00 - 13.00 น. ซึ่งจะส่งผลกระทบให้ในช่วงเวลาดังกล่าว ระบบ e-mail ของมหาวิทยาลัยจะไม่สามารถรับ-ส่งได้
        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก

งานระบบเครือข่าย
055 - 961524