แจ้งปัญหาระบบเครือข่าย NU Net

หัวเรื่อง
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
แจ้งปัญหาระบบให้บริการเครือข่ายไร้สายโซนคณะวิทยาศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ขัดข้อง (Wireless LAN) 7 Aug 2015 10:007 Aug 2015 14:00
แจ้งระบบ IP Phone และ Internet อาคารเอนกประสงค์ไม่สามารถใช้งานได้ 11 Jul 2015 09:0012 Jul 2015 16:00
แจ้งปรับปรุงระบบ NU Mail 2 Oct 2014 21:302 Oct 2014 22:00
แจ้งปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 10 Jul 2014 12:0010 Jul 2014 13:00
แจ้งระบบเครือข่ายขัดข้อง 11 Oct 2013 10:0011 Oct 2013 13:00
แจ้งขยายช่องสัญญาณระบบอินเทอร์เน็ต 3 Oct 2013 05:303 Oct 2013 06:30
แจ้งระบบเครือข่ายขัดข้อง 1 Oct 2013 17:001 Oct 2013 18:00
แจ้งปัญหาระบบเครือข่ายขัดข้อง 20 Aug 2013 09:0021 Aug 2013 10:00
แจ้งการทดสอบติดตั้งระบบการตรวจสอบยืนยันตัวตนในระบบเครือข่าย NU-NET 9 Jan 2013 09:0028 Feb 2013 16:00
แจ้งปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่าย NU-NET 3 Jan 2013 19:003 Jan 2013 20:00
Page 1 of 6 (56 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
Next